Kinderen achter de computer

Snappet

Geplaatst op: 20 september 2019

Wat is Snappet:

Wij werken nu voor het derde jaar met Snappet. Zoals u weet gaat de ontwikkeling op gebied van de digitale technologie met enorme sprongen. We vragen ons al enkele jaren af: wat kunnen wij hiermee in ons onderwijs? De ontwikkelingen in het onderwijs blijven achter. Elke school is zelf aan het bekijken wat die met de ICT middelen kan, met het risico dat elke school zelf het wiel gaat uitvinden. Wij kwamen in contact met Snappet. Hieronder uitgebreid wat het doel van Snappet is, hoe Snappet werkt, wat de voor- en nadelen zijn en wat onze overdenkingen zijn.

Doel van Snappet:

Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Het is een redelijk betaalbare en onderwijsinhoudelijk sterk instrument. Kijk voor meer informatie op www.snappet.org.

Hoe werkt het:

Onze leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feed-back: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met de huidige schriftjes.

Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, oranje dan heeft de leerlingen er meer dan 1 keer voor nodig gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.

Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt kan de leerkracht deze opdracht nogmaals uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt (ze kan dan de namen weg laten).

Wij gaan de Snappet voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en wereldoriëntatie vanaf groep 4 inzetten. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Voor elke schooljaar zijn er leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen. Sinds dit jaar is er ook extra uitdaging voor de leerling die snel iets snapt, dit verhoogt de intrinsieke motivatie van onze kinderen.

Wat zijn de voordelen:

De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
Meer individuele differentiatie mogelijk.
Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft.
Meer doelgericht / opbrengst gericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen staat niet meer de methode centraal maar het eindresultaat.

Wat zijn de overdenkingen / wat moeten we in de gaten houden:

Hoe zit het met het schrijfonderwijs? (dit blijft belangrijk en doen we gewoon naast het gebruik van de tablets).
Werken de leerlingen niet teveel met de tablet? (daar moeten we op letten en de lessen op gaan indelen).
Hoe zit het met de (zit)houding en het werken met een tablet?

We denken dat we door meer doelgericht te werken het makkelijker is voor de leerkracht om de opdrachten af te wisselen. Bijvoorbeeld met een activiteit er tussendoor waarbij de kinderen zich kunnen bewegen en toch nog met de lesstof bezig zijn.

Ook denken we dat de leerkracht minder tijd kwijt is aan het nakijken. Dat doet de software immers. Hierdoor kunnen de leerkrachten zich nog meer richten op de onderwijsinhoud en verbetering van het rendement. De leerkracht heeft meer tijd om de antwoorden van de kinderen goed te analyseren en daardoor kan zij beter onze kinderen begeleiden en les geven. We verwachten dat dit een hogere kwaliteit van les zal opleveren.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Meest recente berichten

Snappet

Wij werken voor het derde jaar met Snappet. De ontwikkelingen op het gebied van de digitale technologie gaat met enorme sprongen.

Verder lezen..
Anti pest programma PRIMA

Onze school werkt met de PRIMA!-aanpak. PRIMA richt zich op het voorkomen én aanpakken van pesten.

Verder lezen..
Gouden weken

Start schooljaar 2019-2020

Verder lezen..

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet