Onderwijsvisie

Recht doen aan verschillen

U en uw kind zijn van harte welkom bij openbare basisschool Meedhuizen, een school van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Ons team zorgt voor een veilige en warme leeromgeving, waar uw kind zich op allerlei vlakken op eigen niveau kan ontwikkelen. We geven de kinderen ruimte om te ontdekken waar ze goed in zijn. Leren doen we zowel binnen als buiten de school en samen met ouders en verenigingen uit het dorp. De volgende vijf kernwaarden vormen het fundament van ons onderwijs:

  1. Respect Een belangrijke waarde voor ons is respect en aandacht voor elkaar. Wij dagen kinderen uit naar elkaar te luisteren en wij nodigen ze uit zich in te leven in de ander. Wij houden rekening met verschillen en geven de kinderen ruimte om te laten zien waar zij goed in zijn.

  2. Aandacht voor de omgeving Wij staan voor samenwerken met organisaties en verenigingen in het dorp. Want door samenwerking kunnen wij goed onderwijs blijven geven.

  3. Veiligheid Veiligheid is de basis voor het kunnen leren en werken. Wij hebben aandacht voor regels en omgangsvormen. Pesten tolereren we niet. Met behulp van sociaal-emotionele programma’s leren kinderen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.

  4. Openheid Wij laten zien en horen waar wij mee bezig zijn. Transparantie en openheid geven inzicht en wekken vertrouwen. Alleen in een open cultuur komen kernwaarden tot ontwikkeling.

  5. Samenwerken Samenwerking tussen kinderen, medewerkers en ouders vinden wij belangrijk. Om van elkaar te leren, elkaar aan te vullen en gezamenlijke doelen te bereiken.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet