Organisatiestructuur

Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is zij adviseur van de medezeggenschapsraad, bewaker van het leerproces (in het belang van alle leerlingen) en helpdesk bij problemen.

Intern begeleider

Obs Meedhuizen heeft een intern begeleider. Zij is er voor de leerlingen die speciale aandacht en ondersteuning nodig hebben. Ook maakt ze samen met de groepsleerkracht werkplannen voor deze kinderen. De intern begeleider co├Ârdineert voor het team alle zaken rondom de zorg.

Leerkrachten

De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven. Maar daarnaast zijn leerkrachten ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Door te observeren of een kind vooruitgang boekt en nieuwe dingen wil leren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling onderzoeken de leerkrachten waar de obstakels zitten en maken ze (evt. samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn daarnaast de contactpersonen voor de ouders.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet