Uitkomsten werkgroep ouderbetrokkenheid

Geplaatst op: 15 juli 2018

Vorig schooljaar heeft de werkgroep ouderbetrokkenheid gesprekken gevoerd met ouders van obs Meedhuizen. De gesprekken gingen over een viertal onderwerpen. Wat zijn wij blij met de grote opkomst!

Zoals toegezegd krijgt u een terugkoppeling van de gevoerde gesprekken. In grote lijnen is over de vier onderwerpen ‘overblijf’, ‘toekomst school’, ‘oudergesprekken’ en ‘pesten’ het volgende aan bod gekomen:

  1. Overblijf

Velen van u vinden het belangrijk dat de school het overblijven blijft organiseren. De behoefte aan overblijf is groot doordat meer ouders beiden werken. Daarmee is de bereidheid om te helpen als overblijfkracht groot maar niet haalbaar. Voor het vinden van overblijfkrachten wordt constructief meegedacht door een aantal ouders. Overblijf in de vorm van uitlenen aan een externe organisatie of het invoeren van een continurooster worden als langdurende oplossingen ingebracht. Voor de korte termijn stellen een aantal ouders zich beschikbaar om vanaf januari 2017 een overblijfpoule te formeren.

  1. Toekomst school

Over het algemeen zijn ouders tevreden over onze dorpsschool en spreken de wens uit dat voor de leefbaarheid en saamhorigheid van het dorp de school moet blijven voortbestaan. Een enkele ouder merkt daarbij op dat er wel een minimaal aantal leerlingen in een klas moeten zitten en dat de kwaliteit voorop staat. De wens wordt uitgesproken om op de hoogte te blijven over de voortgang ‘behoud van de school’. Zolang de school open is willen ouders zich er over het algemeen voor inzetten.

  1. Oudergesprekken

Ouders zijn doorgaans tevreden over de oudergesprekken die de leerkrachten voeren met ouders. De ouders van de bovenbouw geven aan iets meer behoefte te hebben aan informatie over de ontwikkelingen van hun kind. De omgekeerde oudergesprekken worden door de meeste ouders goed ontvangen. Er worden creatieve ideeën aangeleverd zoals wisselgesprekken en kinderen betrekken bij de gesprekken.

  1. Pesten

Het vermijden of aanpakken van pesten op school wordt door vele ouders gezien als een onderwerp waar veel aandacht naar uit zou moeten gaan. Pesten is bij sommige ouders geen onderwerp van gesprek. Volgens de meeste ouders pakt de school het goed op met de PRIMA!-aanpak. Er is de behoefte uitgesproken om meer inzicht te krijgen in het pestprotocol en op de inhoud van de lessen.

Wij willen u bedanken voor uw openheid en inbreng tijdens de gesprekken. De informatie die u ons hebt gegeven is zeer waardevol.

Hartelijke groet,

Werkgroep Ouderbetrokkenheid

« Terug naar nieuwsoverzicht

Meest recente berichten

Gouden weken

Start schooljaar 2018-2019

Verder lezen..
Anti pest programma PRIMA

Onze school werkt met de PRIMA!-aanpak. PRIMA richt zich op het voorkomen én aanpakken van pesten.

Verder lezen..
Snappet

Wij werken voor het tweede jaar met Snappet. De ontwikkelingen op het gebied van de digitale technologie gaat met enorme sprongen.

Verder lezen..

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet